v Pielgrzym Kalwaryjski - katolickie czasopismo oo. Bernardynów
Pielgrzym Kalwaryjski ukazuje się cztery razy w roku: na uroczystości Wielkiego Tygodnia, w czerwcu, na uroczystości związane z Wniebowzięciem NMP i w grudniu (o ile nie pojawią się nieprzewidziane trudności).
Cena egzemplarza wynosi 5 złotych, koszt przesyłki - 2 złote. Roczna prenumerata kosztuje więc 28 złotych. Ci jednak, którzy nie mogą wpłacić danej sumy, a chcieliby otrzymywać Pielgrzyma, wystarczy że zgłoszą swoją chęć. Ci natomiast, którzy wpłacą sumę większą niż 28 złotych, pokrywają koszty prenumeraty za tych, którzy sami nie mogą uiścić zapłaty.

Oto adres i numer konta:

Pielgrzym Kalwaryjski, ul. Bernardyńska 46, 34 - 130 Kalwaria Zebrzydowska
70 1020 1433 0000 1802 0041 7238
 
 
      Klasztor oo. Bernardynów
      ul. Bernardyńska 46, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
      tel. (033)876-63-04; 876-54-99; 876-53-01
      email: info@kalwaria.eu
 
PayU - płatności internetowe