v Pielgrzym Kalwaryjski - katolickie czasopismo oo. Bernardynów
Pierwszym redaktorem naczelnym i pomysłodawcą „Pielgrzyma Kalwaryjskiego” był o. Błażej Budnik. Swoją funkcję pełnił on w latach 1998 - 2002. W tym czasie ukazało się 13 numerów czasopisma. Następne 19 numerów przygotował do druku o. Wenancjusz Stasiuk, który obowiązki redaktora naczelnego pełnił w latach 2002 - 2007.  Był to czas dynamicznego rozwoju „Pielgrzyma”, udoskonalenia szaty graficznej i podjęcia współpracy z wieloma autorami. W 2007 roku obowiązki redaktora przejął o. Stanisław Górni i pełnił je przez cztery lata. W roku 2011 pieczę nad kwartalnikiem przejął o. Egidiusz Włodarczyk. Wieloletnim współpracownikiem redakcji służącym doskonałą znajomością warsztatu literackiego i historii sanktuarium jest o. Mikołaj Rudyk, w latach 1969-1975 kustosz kalwaryjski.






 
      Klasztor oo. Bernardynów
      ul. Bernardyńska 46, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
      tel. (033)876-63-04; 876-54-99; 876-53-01
      email: info@kalwaria.eu
 
PayU - płatności internetowe