v Pielgrzym Kalwaryjski - katolickie czasopismo oo. Bernardynów
PIELGRZYM KALWARYJSKI NR 23/2005
 • Do końca ich umiłował; W Wielki Piątek na Kalwarii wciąż rodzi się wiosna, zapowiedź Zmartwychwstania Chrystusa i zapowiedź nowego duchowego powstania. bp J. Szkodoń
 • O poetyckiej twórczości bł. Władysława z Gielniowa i jej znaczeniu; Można o nim śmiało powiedzieć, że stoi u początków wspaniałego łańcucha poetyckich osobowości
  literatury polskiej, znaczonego znakomitymi nazwiskami, od Jana Kochanowskiego poczynając. W. Wydra
 • Europejski fenomen sanktuariów kalwaryjskich ogólnoświatowym dziedzictwem ludzkości; Kalwaria Zebrzydowska w sposób precedensowy dla Listy Światowej
  uznana została za dzieło twórczego geniuszu ludzkiego, przepojonego uniwersalnymi wartościami treściowymi… A. Mitkowska
 • Wieczernik na Syjonie, ks. T. Jelonek
 • Podzielić los Chrystusa, o. Izydor OFM
 • Rok Eucharystii
 • Hodegetria sokalska w Hrubieszowie, o. C. Moryc OFM
 • Kalwaryjscy Przewodnicy
 • Program uroczystości Wielkiego Tygodnia w Kalwarii
 • Kronika, o. E. Lenart OFM

 
 
      Klasztor oo. Bernardynów
      ul. Bernardyńska 46, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
      tel. (033)876-63-04; 876-54-99; 876-53-01
      email: info@kalwaria.eu
 
PayU - płatności internetowe