v Pielgrzym Kalwaryjski - katolickie czasopismo oo. Bernardynów
PIELGRZYM KALWARYJSKI NR 29/2006
 • SŁUGA EWANGELII; Od wszystkich życzliwie bijących serc, od każdej wdzięcznej za Twoją posługę duszy oraz od nas tu zgromadzonych przyjmij,
  proszę - ks. kard. Marianie - najszczersze życzenia. Bądź, jak dotychczas, wiernym świadkiem radosnej, ewangelicznej prawdy o zbawieniu. Niech Pan, mimo upływającego czasu, ma w Tobie prawdziwego świadka nadziei. o. Romuald Kośla OFM
 • WSCHÓD I ZACHÓD NA KALWARII; Chcę podkreślić ogromne wrażenie, jakie wywarło na mnie to wielkie zgromadzenie pielgrzymów w tym świętym miejscu, aby wspólne oddać cześć Najświętszej Bogurodzicy i tę niezwykle bogatą i obfitą duchowość towarzyszącą głównym, trwającym trzy dni maryjnym obchodom. Otóż, jest to przeżywanie najpierw śmierci Maryi, Jej zaśnięcia - „dormitio”, które przechodzi następnie
  we Wniebowzięcie. W ten niezwykły i oryginalny sposób Kalwaria łączy te dwie tradycje: wschodnią i zachodnią. Rozmowa z kard. Lubomyrem Huzarem
 • RODZINA W NAUCZANIU JANA PAWŁA II; Troska Jana Pawła II o rodzinę znalazła swój wyraz we wszystkich pielgrzymkach do Ojczyzny. W przemówieniach wygłaszanych do
  rodaków zawarł całość nauki objawionej o małżeństwie i rodzinie. Głosił ją uwzględniając kontekst miejsca i czasu. Uwzględniał bowiem uwarunkowania, rozumiał trudności, uświadamiał zagrożenia i wskazywał drogi rozwiązania nabrzmiałych problemów. bp Jan Szkodoń
 • JUBILEUSZ KARD. MARIANA JAWORSKIEGO — „KALWARYJSKIEGO KARDYNAŁA” Relacja z uroczystości we Lwowie
 • NAJŚWIĘTSZA BOGURODZICA IKONĄ KOŚCIOŁA; ks. Mikołaj Kostetskyy
 • MARYJA W ŚWIĄTYNI JEROZOLIMSKIEJ; ks. Tomasz Jelonek
 • DWAJ NIEZNANI; Wiktor Zin
 • ULOTKA SARMACKA NA LISTOPADOWE WIECZORY; o. Cyprian Moryc OFM
 • KRONIKA o. Damian Muskus OFM
 
 
      Klasztor oo. Bernardynów
      ul. Bernardyńska 46, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
      tel. (033)876-63-04; 876-54-99; 876-53-01
      email: info@kalwaria.eu
 
PayU - płatności internetowe