v Pielgrzym Kalwaryjski - katolickie czasopismo oo. Bernardynów
PIELGRZYM KALWARYJSKI NR 30/2006
 • ŻYCZENIA KUSTOSZA SANKTUARIUM; Siostry i Bracia! W imieniu własnym oraz wszystkich ojców i braci posługujących w sanktuarium kalwaryjskim życzę Wam, abyście w Jezusie, który na ołtarzach świata rodzi się dla nas w tajemnicy Eucharystii, umieli rozpoznać prawdziwego Boga i Pana. o. Damian Muskus OFM
 • DEKALOG W NAUCZANIU JANA PAWŁA II; Przykazanie miłości „ogarnia sobą wszystkie przykazania Dekalogu i doprowadza je do pełni: w nim wszystkie się zawierają, z niego wszystkie wynikają, do niego wszystkie zmierzają… W tym przykazaniu Bóg spotyka się ze swym obrazem i podobieństwem, którym jest każdy człowiek”. bp Jan Szkodoń
 • BOŻE NARODZENIE W LITURGII I TRADYCJI; Przypomnieliśmy zwyczaje i tradycje związane ze świętami, abyuświadomić sobie pełniej, że tegoroczne wspomnienie Narodzenia Jezusa jest kolejnym zaproszeniem dla nas, abyśmy, jak pasterze i uczniowie Jezusa, wrócili do tamtej nocy, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co zostało nam powiedziane o tym Dziecięciu w domu rodzinnym i we wspólnocie Kościoła. oprac. o. Wenancjusz Stasiuk OFM
 • JAK ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU URZĄDZIŁ PIERWSZĄ W DZIEJACH SZOPKĘ; oprac. redakcja
 • MŁODZI MĘCZENNICY Z BETLEJEM; ks. Tomasz Jelonek
 • NA KALWARYJSKICH DRÓŻKACH; Wiktor Zin
 • AQUILA SANCTORUM PATRONORUM REGNI POLONIAE; Piotr Boroń
 • ROZWAŻANIA NA KANWIE LEKTURY; Małgorzata Kasprzyk OFS
 • REKOLEKCJE DLA KALWARYJSKICH PRZEWODNIKÓW; o. Antoni Kluska OFM
 • KRONIKA
   
 
 
      Klasztor oo. Bernardynów
      ul. Bernardyńska 46, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
      tel. (033)876-63-04; 876-54-99; 876-53-01
      email: info@kalwaria.eu
 
PayU - płatności internetowe