v Pielgrzym Kalwaryjski - katolickie czasopismo oo. Bernardynów
PIELGRZYM KALWARYJSKI NR 32/2007
 • BENEDYKT XVI O AKTUALNOŚCI PRZESŁANIA ŚW. SZYMONA Z LIPNICY; Dziś w sposób szczególny zawierzamy jego opiece tych, którzy
  cierpią z powodu ubóstwa, choroby, osamotnienia i niesprawiedliwości społecznej. Przez jego wstawiennictwo prosimy dla nas
  o łaskę wytrwałej, czynnej miłości do Chrystusa i do braci.
 • Benedykt XVI KANONIZACJE I BEATYFIKACJE NA PRZEŁOMIE DWÓCH PONTYFIKATÓW; Ojciec Święty Benedykt XVI podkreśla rolę świętych i ich ważne miejsce w życiu ludzkości. W swojej pierwszej encyklice Deus Caritas est stwierdza, że „są (oni) prawdziwymi nosicielami światła w historii, gdyż są ludźmi wiary, nadziei i miłości”. abp Edward Nowak
 • ENCYKLIKA JANA PAWŁA II REDEMPTOR HOMINIS; Sługa Boży Jan Paweł II omawia sprawy fundamentalne, ale nakreśla też konkretne zadania ucznia Chrystusa: obowiązek obrony prawdy, szacunek dla każdego człowieka, Eucharystia i pokuta, cześć dla Maryi. bp Jan Szkodoń
 • ŚW. SZYMON Z LIPNICY; Życie zainspirowane duchem Ewangelii
 • NAJSTARSZA BIOGRAFIA ŚW. SZYMONA Z LIPNICY w Memoriale Ordinis Fratrum Minorum o. Jana z Komorowa OFM; Przekład i oprac. o. Kazimierz Żuchowski OFM
 • DUCHOWOŚĆ ŚW. SZYMONA Z LIPNICY; o. Jerzy Wiesław Gogola OCD
 • PIĘKNO PRZYJACIÓŁ PANA BOGA; o. Cyprian Moryc OFM
 • KRÓLEWSKI POWIERNIK; Wiktor Zin
 • LIPNICA DŁUGO CZEKAŁA, LIPNICA RADUJE SIĘ...; ks. Zbigniew Kras
 • ABY ZOSTAĆ MISJONARZEM...; o. Teofil Czarniak OFM
 • KRONIKA
 • ODPUST WNIEBOWZIĘCIA NMP
 
 
      Klasztor oo. Bernardynów
      ul. Bernardyńska 46, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
      tel. (033)876-63-04; 876-54-99; 876-53-01
      email: info@kalwaria.eu
 
PayU - płatności internetowe