v Pielgrzym Kalwaryjski - katolickie czasopismo oo. Bernardynów
PIELGRZYM KALWARYJSKI NR 15/2003
 • Trwałe owoce kalwaryjskiego jubileuszu - O. F. Piwosz OFM
 • Matka Miłosierdzia a eschatologiczny wymiar miłosiernej miłości Boga - ks. P. Ptasznik
 • Chwalebne Misterium Męki Pańskiej - O. A. Chadam OFM
 • Ojciec Święty był wśród nas - refleksje i świadectwa (cz. II)
 • Fundatorski ród Zebrzydowskich - O. A. Sitnik OFM
 • Berdnardyni kalwaryjscy i ich posługa w sanktuarium - O. Cz. Gniecki OFM
 • Nowe Jeruzalem na polach Zebrzydowskich zasadzone - O. C. Moryc OFM
 • Proście o pokój dla Jeruzalem - O. J. Ciunajtis OFM
 • 60 lat kapłaństwa ojca Augustyna Chadama - O. M. Rudyk OFM
 • Informacje dla pielgrzymów
 • Kronika
 
 
      Klasztor oo. Bernardynów
      ul. Bernardyńska 46, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
      tel. (033)876-63-04; 876-54-99; 876-53-01
      email: info@kalwaria.eu
 
PayU - płatności internetowe