v Pielgrzym Kalwaryjski - katolickie czasopismo oo. Bernardynów
PIELGRZYM KALWARYJSKI NR 6/2000

Ku właściwej drodze
Rok święty - kazanie ks. kard. Karola Wojtyły
Ojca Augustyna Chadama Kalwaria
Sanktuarium kalwaryjskie na przełomie tysiącleci - ks. bp Kazimierz Nycz
Kalwaryjskie kaplice - Lucyna Budacz
Calvariana - Marek Skwarnicki
Kalwaria w UNESCO - Anna Mitkowska
Skępe cz. I - Zuzanna Kazanowska
Bł. Władysław z Gielniowa - Herkulan Wróbel
Jezusa Judasz przedał... - bł. Władysław z Gielniowa
Wielki Tydzień w diecezji Kamina - Pacyfik Czachor
Niedziela Biała - Emilian Lenart
Publikacje Calvarianum
Kalwaryjskich przewodników poczet własny - Adam Mordarski
W trosce o pielgrzymów - Albert Mocarski
Franciszkańska Młodzież Oazowa - Marceli Gęśla
Porządek nabożeństw
 
 
      Klasztor oo. Bernardynów
      ul. Bernardyńska 46, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
      tel. (033)876-63-04; 876-54-99; 876-53-01
      email: info@kalwaria.eu
 
PayU - płatności internetowe