v Pielgrzym Kalwaryjski - katolickie czasopismo oo. Bernardynów
PIELGRZYM KALWARYJSKI NR 46/2012

• Od redakcji;
• Życzenia wielkanocne;

Temat numeru: KALWARYJSKIE PUSTELNIE I PUSTELNICY

• Apoftegmaty - skarbiec duchowości Ojców Pustyni - o. Roland Pancerz;
• Pustelnicy kalwaryjscy - Stanisław Saniewski i Józef Żarnowiecki - o. Mikołaj Rudyk;
• Eremici polskiej Jerozolimy sami o sobie;
• Ojciec Stefan Podworski o pustelniach kalwaryjskich;
• Pustelnia św. Marii Magdaleny z kaplicą Pięciu Braci Polskich w Kalwarii Zebrzydowskiej - Elżbieta Graboś;
• Szlakiem kalwaryjskich kaplic: Pustelnia św. Heleny z kaplicą Znalezienia Krzyża Świętego - br. Samuel Portka;
• Geneza i sens życia pustelniczego - o. Krystyn Mroczka;

Z życia sanktuarium

• Najmłodsi mieszkańcy klasztoru kalwaryjskiego - o. Faustyn Kuśnierz, br. Marcin Malinowski;
• Obrzędy i zwyczaje Wielkiego Tygodnia w Kalwarii Zebrzydowskiej - o. Micheasz Okoński;
• Refleksja przy relikwiach błogosławionego Pielgrzyma Kalwaryjskiego - o. Egidiusz J. Włodarczyk;
• Z księgi łask i cudów;
• Pisali o kalwarii - o. Fidelis Kędzierski;
• Umywanie nóg. Fragment kazania wygłoszonego w Kalwarii w Wielki Czwartek 1926 r. - o. Czesław Bogdalski;
• Z zapisków kronikarza

 
 
      Klasztor oo. Bernardynów
      ul. Bernardyńska 46, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
      tel. (033)876-63-04; 876-54-99; 876-53-01
      email: info@kalwaria.eu
 
PayU - płatności internetowe