v Pielgrzym Kalwaryjski - katolickie czasopismo oo. Bernardynów
PIELGRZYM KALWARYJSKI NR 47/2012

• Od redakcji;
• Rozmowa Pielgrzyma: Profesor Andrzej Buszewicz;

Temat numeru: PATRONI SANKTUARIUM KALWARYJSKIEGO

• Kult świętych w Kościele katolickim - o. Józef Wawro;
• Kalwaria  anielska.  Kult  aniołów  w  sanktuarium kalwaryjskim - o. Egidiusz Jarosław Włodarczyk;
• Patroni sanktuarium kalwaryjskiego - o. Egidiusz  Jarosław Włodarczyk;
• Dydak z Alcali - patron braci zakonnych - br. Tarsycjusz Bukowski;

Z życia sanktuarium

• Rękopis znaleziony w Ogrójcu;
• Pisali o Kalwarii: Misterium w Kalwarii Zebrzydowskiej - Kazimierz Nowacki;
• Z kalwaryjskiej ambony: Razem z wami u Matki Miłosierdzia - Franciszek kard. Macharski podczas nawiedzenia sanktuarium w Kalwarii przez obraz Chrystusa Miłosiernego;
• Kalwaria miejscem schronienia dla szukających Boga w samotności i ciszy;
• Z  zapisków  kronikarza: Niebezpieczny zając (pół  żartem, pół serio);
• Z Księgi łask i cudów;

Rozmaitości

• Opatrzność Boska i bernardyni;
• Bernardyni w Sokalu nad Bugiem - o. Mikołaj Rudyk;
• Odszedł do Pana... O. Józef Chwała;
• Z redakcyjnej poczty;
• Walentyny Drogosz wiersze sercem pisane


 
 
      Klasztor oo. Bernardynów
      ul. Bernardyńska 46, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
      tel. (033)876-63-04; 876-54-99; 876-53-01
      email: info@kalwaria.eu
 
PayU - płatności internetowe