v Pielgrzym Kalwaryjski - katolickie czasopismo oo. Bernardynów
NAJNOWSZY NUMER
nr 54/2016
Temat numeru: ROK MIŁOSIERDZIA
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia; Zawierzyć Matce Miłosierdzia; Misjonarze Miłosierdzia - świadkowie bliskości Boga; Kalwaria Zebrzydowska modli się w intencji ŚDM
 
Witamy na stronie Pielgrzyma Kalwaryjskiego. Uruchomiliśmy dostęp do najnowszych numerów pisma.
Zapraszamy do lektury.


Dostęp do starszych numerów czasopisma jest bezpłatny i nieograniczony dla wszytskich czytelników.
Zapraszamy do lektury.

 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 53/2015
Temat numeru: PRZEWODNICY KALWARYJSCY
Jan Paweł II - kalwaryjski przewodnik; Przewodnicy na łożu śmierci; Przewodnicy w oczach duchowego opiekuna; Przewodnicy w habitach
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 52/2014
Temat numeru: ROK ŚWIĘTYCH JANÓW
Kardynała Wojtyły ślady mniej znane; Franciszkański papież Jan XXIII; Przynosić owoc obfity - św. Jan z Dukli; Stróż Grobu Matki Bożej - br. Władysław Baran
 
 
 
BEZPŁATNE ARCHIWUM
Pielgrzym Kalwaryjski nr 51/2013
Temat numeru: Kalwaria, której już nie ma
Kalwaria. której już nie ma; Wielki Tydzień na Kalwarii - Misterium w latach 20 i 30-tych XX w.; Lanckorona - tutaj zaczęła się Kalwaria; Małopolskie serce - Refleksje kalwaryjskiego przewodnika

 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 50/2013
Temat numeru: Kalwaryjska Pielgrzymka Rodzin
Rodzina w obliczu choroby i cierpienia; Wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny  - w Roku Wiary rozważania na Dróżkach; Chrześcijanin człowiekiem pokoju - refleksja przy figurze Biedaczyny z Asyżu
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 49/2013
Temat numeru: Opiekunowie polskiej Jerozolimy
Serce Prowincji bije w Kalwarii - rozmowa Pielgrzyma; Bernardyni; Błogosławiona, ponieważ uwierzyła - w Roku Wiary rozważania na Dróżkach MB; Człowiek w spotkaniu ze Zbawcą; Odszedł do Pana... O. Letus Szpucha
 
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 48/2012
Temat numeru: KALWARIA MŁODYCH
Rok Wiary w Kalwarii; Z młodymi trzeba być, modlić się i żartować - Rozmowa Pielgrzyma; Franciszkańska Młodzież Oazowa; Młodzi o Kalwarii; Z kalwaryjskiej ambony: Prowadź nas Matko do Syna!
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 47/2012
Temat numeru: PATRONI SANKTUARIUM KALWARYJSKIEGO
Kult świętych w Kościele; Kalwaria anielska - kult aniołów w Kalwarii; Z kalwaryjskiej ambony: Razem z wami u Matki Miłosierdzia; Odszedł do Pana.. O. Józef Chwała
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 46/2012
Temat numeru: KALWARYJSKIE PUSTELNIE I PUSTELNICY
Apoftegmaty; Eremici polskiej Jerozolimy; o. S. Podworski o pustelniach kalwaryjskich; Refleksja przy relikwiach błogosławionego Pielgrzyma Kalwaryjskiego

 
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 45/2011
Temat numeru: Narodził się nam zbawiciel
Geneza i duchowość świąt Narodzenia Pańskiego;
Świąteczne obrazki - Kongo, Tajlandia, Szwecja;
Jak Święty Franciszek w Greccio szopkę urządził;
...i znacznie więcej...
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 44/2011
Temat numeru: BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
Nominacja o. Damiana Musukusa na biskupa pomocniczego
Kapituła Powincjalna
...i wiele więcej...

 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 42-43/2011
Temat numeru: Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej
JAN PAWEŁ II OTWARTY NA KRZYŻ wywiad z abp Stanisławem Nowakiem
KALWARYJSKIE „RELIKWIE” JANA PAWŁA II o. Stanisław Górni
BĄDŹMY SOLIDARNI Z ALWERNIĄ!

 
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 41/2010
Temat numeru: REFLEKSJE NAD ENCYKLIKĄ SOLLICITUDO REI SOCIALIS
 - bp Jan Szkodoń; ODPUST WNIEBOWZIĘCIA NMP
MSZA ŚW. ZA TRAGICZNIE ZMARŁYCH W DRODZE DO KATYNIA


 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 40/2010
Temat numeru: TAJEMNICA PASCHALNA - REFLEKSJE WOKÓŁ III UPADKU PANA JEZUSA
Redemptoris Mater - Matka Odkupiciela - bp Jan Szkodoń; Wielki Tydzień w Polskiej Jerozolimie; Św. Szymon z Lipnicy; Bernardyni w Argentynie
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 39/2009
Temat numeru: 25-lecie sakry biskupiej ks. kard. Mariana Jaworskiego
JUBILEUSZ 800-LECIA ZAKONU; ORATORIUM KALWARYJSKIE - o. Damian Muskus; JUBILEUSZ 30-LECIA BAZYLIKI MNIEJSZEJ - o. Mikołaj Rudyk
 
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 38/2009
Temat numeru: ROK ROCZNIC W „POLSKIEJ JEROZOLIMIE”
400-LECIE KONSEKRACJI KOŚCIOŁA; Kalwaria Zebrzydowska w UNESCO - 10-rocznica; Św. Jan z Dukli; PRZEWODNICY KALWARYJSCY

 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 37/2009
Temat numeru: KALWARIA JAKO POLSKA JEROZOLIMA
30-LECIE I PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO KALWARII; Odpusty nadane kalwaryjskiemu Sanktuarium; Liturgia i tradycja Niedzieli Palmowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 35-36/2008
Temat numeru: MATKA BOŻA PODĄŻAJĄCA ZA CHRYSTUSEM - ISTOTA KALWARII
ENCYKLIKA LABOREM EXERCENS - bp Jan Szkodoń; Rocznica kanonizacji św. Szymona z Lipnicy; JAN PAWEŁ II przewodnik do Eucharystii

 
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 34/2008
Temat numeru: KALWARIA ZEBRZYDOWSKA JAKO SANKTUARIUM MĘKI PAŃSKIEJ
Encyklika „Dives in misericordia”; Godła Męki Pańskiej w Misterium kalwaryjskim; Ulubione Sanktuarium Jana Pawła II
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 33/2008
Temat numeru: POLSCY FRANCISZKAŃSCY ŚWIĘCI, BŁOGOSŁAWIENI I SŁUDZY BOŻY
Dziękczynienie za kanonizację Szymona z Lipnicy; Kalwaria - lokacja i dzieje miasta; Przedziwna rzecz, te Dróżki...
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 32/2007
Temat numeru: KANONIZACJA ŚW. SZYMONA Z LIPNICY
AKTUALNOŚĆ PRZESŁANIA ŚW. SZYMONA Z LIPNICY;  Życie zainspirowane duchem Ewangelii; NAJSTARSZA BIOGRAFIA  I DUCHOWOŚĆ ŚW. SZYMONA Z LIPNICY
 
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 31/2007
Temat numeru: PRZYJĄĆ, ODWZAJEMNIĆ I PRZEKAZAĆ MIŁOŚĆ CHRYSTUSA
Wywiad z s. Blandiną Schlömer z Manopello; MATER OMNIUM ALIARUM CALVARIARUM; Oblicze Zmartwychwstałego
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 30/2006
Temat numeru: BOŻE NARODZENIE W LITURGII I TRADYCJI
DEKALOG W NAUCZANIU JANA PAWŁA II; Zwyczaje i tradycje związane ze świętami; Św. Franciszek z Asyżu i pierwsza w dziejach szopka; Młodzi Męczennicy z Betlejem
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 29/2006
Temat numeru: WSCHÓD I ZACHÓD NA KALWARII
SŁUGA EWANGELII - o. Romuald Kośla; Rozmowa z kard. Lubomyrem Huzarem;
RODZINA W NAUCZANIU JANA PAWŁA II; Bogurodzica ikoną Kościoła


 
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 28/2006
Temat numeru: BENEDYKT XVI W KALWARII
Dojrzałość wiernych Kościoła w Polsce; Kalwaryjskie przesłanie Benedykta XVI; Relacja z nawiedzenia Sanktuarium; Jan Paweł II - papież maryjny
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 27/2006
Temat numeru: ŚWIĘTOŚĆ W ŻYCIU I NAUCZANIU JANA PAWŁA II
ZIEMIA ŚWIĘTA - PERŁA FRANCISZKAŃSKICH MISJI; Wspólnoty chrześcijańskie w ojczyźnie Zbawiciela; ARCHEOLODZY W HABITACH
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 26/2005
Temat numeru: ŚW. JÓZEFA BILCZEWSKIEGO ZWIĄZKI Z BERNARDYNAMI
EUCHARYSTIA - SZCZYT I ŹRÓDŁO - ŻYCIA I MISJI - bp Jan Szkodoń; Franciszkański Zakon Świeckich; Sanktuarium Zwiastowania w Nazarecie

 
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 25/2005
Temat numeru: KALWARIA – TRONEM ŁASKI - kard. Karol Wojtyła
KULT MATKI BOŻEJ W KALWARII W XIX W.; Biskupi krakowscy a Sanktuarium w Kalwarii; Spadkobiercy Zebrzydowskich
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 24/2005
Temat numeru: JAN PAWEŁ II - WIELKI PASTERZ I CZŁOWIEK
PONTYFIKAT ŚWIADECTWA; W służbie Ojca Świętego - ks. Paweł Ptasznik; Tutaj serce moje zostało na zawsze - Jan Paweł II o Sanktuarium kalwaryjskim

 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 23/2005
Temat numeru: ROK EUCHARYSTII
Do końca ich umiłował - bp J. Szkodoń; O poetyckiej twórczości bł. Władysława z Gielniowa; Wieczernik na Syjonie - ks. T. Jelonek; Podzielić los Chrystusa - o. Izydor OFM
 
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 22/2004
Temat numeru: PRAWDA O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP
150 lat dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi; Boże Narodzenie w Sanktuarium; Architekt budowli kalwaryjskich – Paweł Baudarth

 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 21/2004
Temat numeru: ŚWIĘTOŚĆ NIE ZNA GRANIC
W oczekiwaniu na kanonizację bł. Szymona z Lipnicy; Misterium Zaśnięcia Maryi w Kalwarii; Trynitarny tryptyk - B. M. Boba/Colin
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 20/2004
Temat numeru: 25 ROCZNICA I PAPIESKIEJ PIELGRZYMKI DO KALWARII
Jan Paweł II – bohater naszej historii; Sierpniowe obchody maryjne w Kalwarii; Pamięci o. Wiktoryna Swajdy - FZŚ
 
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 19/2004
Temat numeru: KALWARYJSKIE MISTERIUM PASYJNE
Tu jest twoje miejsce - kard. F. Macharski; Pielgrzym - wspomnienia o bracie Józefie Żarnowieckim

 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 18/2004
Temat numeru: DOBRY PASTERZ 
25 rocznica sakry biskupiej kard. Franciszka Macharskiego; Dzieje bernardynów na Ukrainie; Kult Niepokalanego Poczęcia NMP w Polsce
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 17/2003
Temat numeru: 25 LAT POSŁUGI PIOTROWEJ JANA PAWŁA II
Bernardyni u Ojca Świętego Jana Pawła II - Jubileusz 550-lecia OO.Bernardynów w Polsce; Tajemnice światła; Nic miłości nie pokona
 
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 16/2003
Temat numeru: WRACAJMY DO KALWARII
Ciernista droga - życie O. Martyniana Darzyckiego; Moja pielgrzymka do Kalwarii - ks. abp S. Nowak;
Ojciec Święty był wśród nas; Na pielgrzymim szlaku
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 15/2003
Temat numeru: TRWAŁE OWOCE KALWARYJSKIEGO JUBILEUSZU
Chwalebne Misterium Męki Pańskiej; Ojciec Święty był wśród nas; Fundatorski ród Zebrzydowskich; Berdnardyni kalwaryjscy i ich posługa w sanktuarium
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 14/2003
Temat numeru: BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE
VIII Podróż Apostolska Jana Pawła II do Ojczyzny; Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia; II pielgrzymka Ojca Św. do Kalwarii; Witamy w Twojej Kalwarii; Ojciec św. był wśród nas
 
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 13/2002
Temat numeru: Miejsce święte, wybrane...
W kalwaryjskim sanktuarium - kazanie Karola Wojtyły; W przededniu papieskiej pielgrzymki; Sanktuarium kalwaryjskie a VIII pielgrzymka Ojca Św. do Polski
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 12/2002
Temat numeru: Misterium miejsca
Specyfika inspiracji maryjnej Kalwarii Zebrzydowskiej; Kalwaryjskie kaplice: Ogrojec; Franciszkańscy święci - Salwator z Horty; Rok łaski - rozmowa z kard. Franciszkiem Macharskim
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 11/2002
Temat numeru: Nieoceniony dar miejsca
Kalwaria wczoraj i dziś; Trzy projekty - plany rozbudowy kościoła kalwaryjskiego u progu XX w.; Kalwaryjskie kaplice: kaplica św. Rafała; Franciszkańskie sanktuaria - Leżajsk
 
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 10/2001
Temat numeru: Kiedy Bóg mówi...
Duchowość sanktuarium maryjnego na przykładzie Kalwarii; "Kalwaria jest duchową przystanią"; Kalwaryjskie kaplice: Serce Maryi; Reformator i misjonarz - św. Jan Kapistran
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 9/2001
Temat numeru: Mocni mocą miłości
Święto Kościoła lwowskiego; Kalwaryjskie kaplice: kościół Ukrzyżowania; Triduum Paschalne w Kaminie (Afryka); Sanktuarium w Rzeczowie; Wspomnienie o śp. o. Juliuszu Dzierwie
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 8/2001
Temat numeru: Czas poszukiwania utraconej miłości
Rozmowa z bpem Albinem Małysiakiem; Kalwaryjska "Brama Wschodnia Jeruzalem"; Szymon z Lipnicy - patron Krakowa i młodzieży; Zwyczaje asysty cieszyńskiej
 
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 7/2000
Temat numeru: Jubileuszowych łask krocie
Kalwaria na liście UNESCO; Kościół Grobu MB w kalwaryjskiej Dolinie Jozafata; Kard. Mariana Jaworskiego wspomnienia o Kalwarii; Bogactwo kalwaryjskich pieśni
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 6/2000
Temat numeru: Ku właściwej drodze
Rozmowa z o. Augustynem Chadamem - odnowicielem Misterium Męki Pańskiej; Historia kalwaryjskiego Ratusza Piłata; Bł. Władysław z Gielniowa - Bernardyn, patron Warszawy
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 5/1999
Temat numeru: Spotkania miłości pełne
"Spotkanie Syna z Matką" - o pielgrzymce Cudownego Obrazu do Krakowa; Historia kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej; Rozmowa z prof. Stefanem Stuligroszem; Roraty w Miastkówce na Ukrainie
 
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 4/1999
Temat numeru: Te Deum laudamus
Fragmenty relacji z wizyty Jana Pawła II w Kalwarii 7.06.1979; Rozmowa z o. Florentynem Piwoszem kustoszem Kalwarii podczas pierwszej wizyty papieskiej; Franciszkańskie sanktuarium w Radecznicy
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 3/1999
Temat numeru: Góra ponad inne
Kościół Trzeciego Upadku Chrystusa - historia i współczesność; "Jestem w ciągłej pielgrzymce" - rozmowa z br. Józefem Żarnowieckim; Cuda i łaski za poręką Matki Bożej Kalwaryjskiej dane
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 2/1998
Temat numeru: Prawda o Wcielonym Słowie
Bp Kazimierz Nych o swoich związkach z Kalwarią; Kaplica Niepokalanego Poczęcia w bazylice kalwaryjskiej; O. Walerian Chromy o świętach Bożego Narodzenia przeżywanych w Kongo
 
 
Pielgrzym Kalwaryjski nr 1/1998
Temat numeru: Przestrzeń usłana perłami
Rozmowa z o. Oktawianem Jusiakiem - kustoszem sanktuarium; Historia i architektura Domku Matki Bożej; Kalwaryjskie tajemnice Skwarnickiego
 
 


 
      Klasztor oo. Bernardynów
      ul. Bernardyńska 46, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
      tel. (033)876-63-04; 876-54-99; 876-53-01
      email: info@kalwaria.eu
 
PayU - płatności internetowe